Zoeken naar een plaatsje in de 1ste graad.

Internen van de eerste graad komen terecht in een nieuwe school en maken meestal voor de eerste keer kennis met het internaatleven. Zoveel nieuwe indrukken komen op hen af. Er breekt een tijd aan van studeren, spelen, samenleven… De intern probeert een eigen plekje, een stukje grond, te bemachtigen in dit nieuwe landschap.

Bij het zoeken naar dit plekje worden internen ondersteund en begeleid door hun internaatmedewerkers die sterk aanwezig en opvolgend zijn. Internen van de eerste graad krijgen een duidelijke en overzichtelijke structuur met een warme, gemoedelijke sfeer. Deze omgeving biedt de rust die nodig is voor het bevorderen van de totaalontwikkeling. Elke intern krijgt de nodige aandacht.

Studiebegeleiding is een belangrijke taak van de internaatmedewerker. Via de planner en Smartschool volgt hij of zij de intern.

Internaatmedewerkers stimuleren de intern tot het volgen van zinvolle vrijetijdsbesteding. Er wordt een brede waaier van activiteiten georganiseerd. Het prachtige domein waarop het internaatgebouw gelegen is fungeert hier als grote tuin.