Bouwen aan de fundamenten in de 2de graad

Een goede fundering staat garant voor een stevige persoonlijkheid die jongeren nodig hebben om stabiel in het leven te staan.

De internen komen aan met hun eigen identiteit en dragen hun omgeving in zich mee. De ontwikkeling van hun talenten is sterk afhankelijk van de harmonie in hun complexe persoonlijkheid. De internaatmedewerkers staan heel dicht bij hun internen en luisteren naar de signalen die de internen uitsturen.

Bij de internen van de tweede graad ontwikkelen we onze volgende bouwstenen: verantwoordelijkheidszin, een helpende hand, discipline, studie-ijver, ontspanning, respect voor elkaar en vreugde.

De internaatmedewerkers zijn de architecten en hanteren klare, duidelijke leefregels. Op andere ogenblikken mogen de internen vrije keuzes maken, initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. Een wisselwerking van beide systemen geeft hen de kans om in groep te leren samenleven en -werken. Ze bouwen aan een hechte relatie waardoor ze een warme sfeer creëren. Met twee verblijven op de kamer traint hen in die vaardigheid. Wederzijdse openheid tussen intern en het internaatmedewerkersteam, de regels onderbouwen met argumenten en het stimuleren van de intern zijn de mortel om

alle bouwstenen te verankeren tot één geheel.

’s Morgens worden de internen om beurt ingeschakeld om het ontbijt te verzorgen. Tijdens de middagpauze mogen ze op het internaat zelf hun vrije tijd invullen, altijd met respect voor elkaar. Studiebeurten worden in de studiezaal of op de kamer georganiseerd en dit volgens de manier die besproken werd bij de inschrijving. Via de planner en de klassenraad volgt de internaatmedewerker de intern. Hij stuurt bij indien nodig.

Er zijn heel wat ontspanningsmogelijkheden. Soms worden de internen ook verplicht om eraan deel te nemen. In de Movie en de Poppit Crew werken ze samen met de internaatmedewerker ontspanningsactiviteiten uit waarvoor ze mede de verantwoordelijkheid helpen dragen. Onze internaatband laat internen creatief omspringen met hun muzikale talenten.

Het prachtige internaatdomein fungeert als grote tuin waar internen elkaar kunnen ontmoeten. Dit geeft hen de mogelijkheid om relaties verder uit te bouwen.

Het internaat waarborgt rust en regelmaat.