Bouwen en afwerking in de 3de graad

Wij zien dat het bouwen goed vordert. Het team van internaatmedewerkers zorgt verder voor alle middelen zodat ze nu zelfstandig verder kunnen bouwen. Internaatmedewerkers blijven de architect.

Ramen geven de mogelijkheid om verder te kijken dan het interieur. Ze zien nu wat er van een jongvolwassene verwacht wordt.

Iedereen kan studeren op zijn eigen manier en tempo. De vrije tijd kunnen ze zelf invullen. Ze mogen zelf voorstellen formuleren. Ze leren nog meer dan vroeger om met vrijheden om te gaan. Als het al eens woelig wordt, kunnen ze onder het dak schuilen en is er steeds een internaatmedewerker om hen te helpen, hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden en hen bij te sturen.

En het huis is afgewerkt!

De jonge intern kan nu op eigen benen staan en de nodige verantwoordelijkheid dragen. Klaar om het leven in te stappen.


Uitbouwen in de 7de jaren (Zevensprong en De Mijn)

De Zevensprong is jouw studentenverblijf aan de rand van het duinenreservaat De Hoge Blekker. Als student van het zevende jaar leef en studeer je er samen in vrijheid en verbondenheid. Een professioneel team van internaatmedewerkers kijkt over je schouders mee. Ze motiveren je in het ontwikkelen van de nodige zelfdiscipline.

Het studentenhuis wil je in de eerste plaats binnen de muren van een eigentijdse infrastructuur een thuis aanbieden, een veilige haven waar je tot rust kunt komen. Samenleven impliceert afspraken maken. Daarom gaan jouw internaatmedewerkers dagelijks met jou in dialoog en stimuleren ze onderling respect. Bij hen kan je met je verhaal terecht, er wordt naar je geluisterd en samen zoek je naar overeenstemming.

De Zevensprong streeft met jou naar een gepast activiteitenaanbod op maat van jouw leefwereld en jouw drukke planner. In deze fase van je ontwikkeling naar volwassenheid werken we aan een gezond evenwicht tussen vrijheid en begeleiding. We willen voor jou meer betekenen dan louter huisvesting.